Úklid odpočívek silnic I. tříd a dálnice II. třídy D35 v Olomouckém kraji

Informace:

Demolice objektů v obvodu OŘ Ostrava 2021 – žst. Odry sklad zboží a WC

Informace:

D1 Úklid (odpadky a zametání) – úklid a likvidace odpadu

Informace:

D5 ruční čištění betonových rigolů a zpevněných ploch

Informace: